Information

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse - yrkesskicklighetens främjare. Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.


Målarmästaren J.L. Eklunds framsynthet och generositet kommer än idag hantverket i Sverige till gagn. År 1939 donerade han en förmögenhet, då värderad till en miljon kronor, att användas till understöd åt unga hantverkare för deras fortsatta utbildning.

Än idag verkar stiftelsen för att stimulera till fortbildning inom olika hantverksyrken. Syftet är att ge unga yrkesutövare möjlighet att bli mer fulländade hantverkare och därmed trygga hantverkskonstens fortsatta utveckling. Målet är att bidraga till hantverksyrkenas och yrkesskicklighetens förkovran.

Stiftelsen har totalt delat ut över 40 miljoner kronor i stipendier, varav 20 miljoner sedan 2000.

5000 stipendiater inom ett sextiotal hantverksyrken har fått stipendier för att fortbilda sig. Närmare hälften av mottagarna har utbildat sig i utlandet.

J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium
Sedan 2010 delar stiftelsen dessutom vartannat år ut J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium på 100.000 kronor till en särskilt förtjänt ung hantverkare för ytterligare förkovran i yrket. Läs mer om J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium här!

JLEklund

Stiftelsens grundare
Fabrikören och f.d. målarmästaren Johan Ludvig Eklund
F. 7/8 1858. D. 5/6 1950
Stockholms stads Hantverksförenings styrelse 1902-1931.
Hedersledamot 1931. RNO. KVO.
"Yrkesskicklighetens främjare".Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska