Sök stipendium

Stipendieansökan samt bilagor skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 maj för studier under det aktuella läsåret (1 juli - 30 juni) Kurstiden/praktiken måste omfatta minst tre månaders heltidsstudier.


Relaterade dokument

Ladda ner ansökningsblanketten (ovan till höger) och posta den till:

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
c/o Stockholms Hantverksförening
Vasagatan 46, 111 20 Stockholm


Det går också bra att registrera ansökan digitalt genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.

Alla fält markerade med * är obligatoriska.Förnamn: *

Efternamn: *E-postadress:Adress: *


Postnummer: *Postort: *

Mobiltelefon/Telefon: *

Personnummer (ååmmdd-xxxx) : *


Yrkesinriktning: *


Välj vilken inriktning ditt yrkesområde har: *


Konst Hantverk Design KonsthantverkUtbildning


Ansöker om stipendium för utbildning vid följande skola (fullständigt namn):


Under tiden (anges endast i siffror enligt exemplen):


Från Till

Ex. (150603) - (160902)

 

Namn på program/kurs:


Ange ifall det är ett kandidat- eller masterprogram:


Antal genomförda år i samma program:Praktik


Ansöker om stipendium för praktik vid följande praktikplats:


Organisationens/företagets namn:


Land: Stad:


Handledarens namn:


Handledarens telefonnummer:


Under praktiken erhålles lön cirka per månad


Under tiden:


Från datum - Till datum

Ex. (150603) - (160902)


Jag har följande utbildning (måste verifieras med betyg):


a) Gymnasium, program och inriktning

Antal årskurser:


Övriga skolor eller kurser:

(ange ifall det är kandidat- eller masterprogram)
Har i yrket haft följande praktikplatser och anställningar:

Erhållit stipendium från Fabrikör J L Eklundsstiftelsen tidigare:

Bilagor


Personbevis (medborgarskap ska framgå) : *

Skolbetyg:

Anställningsintyg:

Praktikplatsintyg:

Rekommendationsbrev:


Vänligen skicka ovanstående bilagor till följande adress:

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
c/o Stockholms Hantverksförening
Vasagatan 46
111 20 Stockholm

 

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska