Kriterier

Stipendium utgår med visst belopp och under tid som stiftelsen fastställt. För utlandsvistelse kan i vissa fall utgå särskilda resebidrag och bidrag till språkkurser. Stipendium utbetalas i efterskott sedan stipendiaten med intyg visat sig fullfölja studier/praktik enligt ansökan.


Enligt dagens tolkning av stiftelsens stadgar beviljas stipendier för

 • unga hantverkare, som under ansökningsåret fyller högst 35 år, med förkunskaper motsvarande tre års utbildning i yrket jämförbara med kraven för gesällprov, d v s minst två års teori och ett års praktik
 • förkovran i yrket eller komplettering av yrkeskunskaper
 • utbildning eller praktik som pågår i minst tre månader på heltid
 • högst ett år varefter ny ansökan fordras
 • utbildning som innebär en utveckling av något hantverksyrke
 • svenska medborgare som avser utöva sitt yrke i Sverige

 • Klicka här för att söka stipendium


  Tipsa någon om sidan

  Till e-post*

  Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

  Ditt namn*

  Din e-postadress*

  Ditt meddelande

  Fält markerade med * är obligatoriska