För dig som har fått stipendium

Har du fått stipendium från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse? Här finns information om hur du ska rapportera och när pengar betalas ut.

Rapportering och utbetalning

Skolan ska skicka intyg att studenten fullgjort sina studier. Intyget ska skickas till stipendier [@] hantverkarna.se.

Slutrapport ska tillsammans med sista närvarointyg skickas in för att sista kvartalsbetalningen ska ske. Om inte rapporten skickas inom tre (3) månader efter avslutad utbildning förfaller resterande ej utbetalat stipendiebelopp.

Stipendiepengar betalas ut tre gånger per läsår.

  • I mitten av december sker utbetalning för studier september-november.
  • I mitten av mars sker utbetalning för studier december-februari.
  • I mitten av juni sker utbetalning för studier mars-maj.

För att utbetalning ska kunna ske måste alla uppgifter och intyg ha kommit oss tillhanda i god tid.


Blanketter för nedladdning

Blanketterna är i pdf-format.

Blankett för att lämna kontouppgifter >> 

Blankett för slutrapport >>