Top Image

Utveckla din yrkesskicklighet inom hantverk

Läs mer
Top Image

Stora hantverksstipendiet 2024

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium - 150 000 kr - delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung konsthantverkare. Nästa gång stipendiet delas ut är november 2024. Detta stipendium kan inte sökas. Istället nomineras lämpliga kandidater av särskilt utvalda skolor. Läs vilka som har fått stipendiet.
Läs mer
Top Image

2021 års stipendiater i media

Läs och hör om vad 2021 års stipendiater säger om hur stipendiet från Fabrikör JL Eklunds Hantverksstiftelse möjliggör deras studier.
Läs mer

In English

A scholarship from the J.L. Eklund Foundation for Craft helps you developing your workmanship as a craftsman. The purpose of the scholarships are to promote further education in your craft in Sweden or abroad.