Top Image

Verksamhet

I vårt påverkansarbete riktar vi oss till myndigheter, politiska aktörer och andra beslutsfattare. Vi verkar också för att synliggöra hantverket och hantverkarnas samhällsviktiga arbete i mediala kanaler.

Fabrikör J.L. Eklund - hantverkets välgörare

Under Sveriges Hantverksorganisations kongress i mars 1939 kungjorde ordförande Stefan Andersson att före detta målarmästaren, fabrikör Johan Ludwig Eklund, grundat en stiftelse med ett grundkapital på 1 miljon kronor. Donationen bestod av två fastigheter i Stockholms innerstad och ett kontantbelopp. Avkastningen skulle användas till fortbildning av unga hantverkare i landet. Men vem var då denne J.L. Eklund och vad föranledde donationen? 

J.L. Eklund föddes i Köping år 1858, utbildade sig till målare och flyttade sedemera till Stockholm där han etablerade sig som målarmästare under 1880-talet. Första gången han dyker upp i Stockholms adresskalender är 1882, då han omnämns som delägare i målerifirman J.L. Eklund & Thornblad. Målamästare J.L. Eklund flyttar under de kommande åren både bostad och verkstad vid flera tillfällen. 1887 har firman bytt namn och heter J.L. Eklund och k:ni.
 

Målarmästare J.L. Eklund är framgångsrik i sin yrkesverksamhet och med hjälp av sitt ekonomiska sinne arbetar han sig upp till en förmögen man. 1886 köper han sin första fastighet, Humlegårdsgatan 29. 1905 säljer han denna fastighet och köper istället den ståndsmässiga fastigheten Strandvägen 41 och börjar kalla sig före detta målarmästare. Enlit tidens sed titulerades han framgent "fabrikör". År 1922 förvärvar han även fastigheten Strandvägen 35.
 

Hantverksföreningens styrelse

Fabrikör J.L. Eklund är vid flytten till Strandvägen 47 år gammal och han kommer att bo kvar på samma adress till sin död. Efter att måleriföretaget avvecklats ägnar sig J.L. Eklund åt förvaltningen av sina fastigheter och sin förmögenhet. Han är även en mycket uppskattade medlem av Stockholms Hantverksförenings styrelse och lägger ner mycket arbete i föreningens namn.

Mellan åren 1902 och 1931 arbetar han på ett flertal olika poster inom styrelseverksamheten. Han är först suppleant och sedan kassaförvaltare, vice värd och ordinarie ledamot. Med sitt goda sinne för affärer hjälper han föreningen i många frågor som rör fastigheter och penningplaceringar. 1931 blir han hedersledamot i föreningen.
 

Riddare av Nordstjärneorden

J.L. Eklund har även flera politiska uppdrag och är ledamot av Stockholms stadsfullmäktige. Han får flera offentliga utmärkelser, bland annat är han riddare av Nordstjärneorden och kommendör av Vasaorden.
 

Fabrikör J.L. Eklunds första hustru dör mycket ung och hans andra äktenskap slutar i skilsmässa. Några barn får han aldrig och hans privata umgänge är mycket begränsat. Allt sitt engagemang lägger han ned i sina olika uppdrag och hantverksyrkenas väl och ve ligger honom varmt om hjärtat hela livet.

J.L. Eklund dör 1950 vid en aktningsvärd ålder av 92 år. Men hans namn lever vidare genom den framsynta donationen och idag är han mer aktuell än någonsin.