Top Image

Stora Hantverksstipendiet

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium - 150 000 kr - delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung konsthantverkare. Detta stipendium kan inte sökas. Istället nomineras lämpliga kandidater av särskilt utvalda skolor. Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium delas ut i samband med Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms stadshus.

Stora hantverksstipendiet

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium - 150 000 kr - delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung konsthantverkare. Stipendiet kan inte sökas, utan lämpliga kandidater nomineras av särskilt utvalda skolor. Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium delas ut i samband med Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms stadshus, som äger rum första onsdagen i november varje år. 
Nästa gång stipendiet delas ut är november 2024. Läs om tidigare års stipendiater nedan!
 

Stipendiat 2022

Sebastian Mateu, möbelsnickare

2022 års stipendium tilldelades Sebastian Mateu. Sebastian har snickrat möbler i närmare två decennier. Han har bland annat studerat på Carl Malmstensskolan och har tilldelats flera stipendier och utmärkelser. Idag driver han det egna företaget Ekorre Möbler och den uppskattade podcasten Hantverkardagboken.

Ur motiveringen
Årets stipendiat är möbelsnickargesällen Sebastián Mateu som har visat att han med högt ställda krav på sig själv upprätthåller och utvecklar ett traditionellt hantverk med djupa rötter, och för att han genom sin öppna attityd, sitt utåtriktade förmedlingsarbete och sitt breda kontaktnät ser till att sprida hantverkets idé och kunskaper som en brygga mellan generationer och kulturer i en tid som mer än någonsin behöver uppmärksamma det som förenar snarare än åtskiljer. Stipendiet gör det möjligt för Sebastián att dels fortsätta utveckla sin verksamhet på sociala medier och dels ytterligare bredda sitt kontaktnät och sin snickarkompetens genom en resa till Japan.
 

Stipendiat 2020


Emilia Sundqvist, textilkonstnär
2020 års stipendium tilldelades 27-åriga textilkonstnären Emilia Sundqvist. Hon gick under våren 2020 ut Konstfacks tvååriga masterutbildning CRAFT! med textilinriktning. Emilia handsyr med stor skicklighet textila skulpturer som för tankarna till något gulligt och barnsligt, men även maktlöst. I detta lekfulla tillstånd ställs allvarliga frågor till betraktaren.

Ur motiveringen
Med ett tydligt formspråk syr Sundqvist fram sina figurer för hand och använder skickligt material och färger för att försätta oss i precis det tillstånd hon vill att vi ska vara i för att vara mottagliga för de våglängder hon sänder på. Sundqvist använder, och utvecklar, textila hantverkstraditioner och bidrar med sitt utövarskap både till den textila skulpturtraditionen och de textila berättarkonsterna.

 

Stipendiat 2018


Kristina Lundsjö, textilkonstnär
2018 års stipendium tilldelades 37-åriga textilkonstnären Kristina Lundsjö. Stipendiet möjliggör fördjupning i olika trycktekniker. Kristina Lundsjö gick under våren 2018 ut Konstfacks tvååriga masterutbildning CRAFT! med textilinriktning. Hennes senaste arbeten skulle kunna beskrivas som experimentella och färgglada textila collage. I dessa har hon blandat tekniker som textiltryck, applikation, broderi och måleri, för att sedan sammanfoga dem till en sorts metervara utan återkommande rapportering.

Ur motiveringen
«Lundsjös spännande konceptuella grepp och egenartade bildvärld föreslår andra sätt att använda de resurser som generationer före oss lämnar över och gör oss samtidigt smärtsamt medvetna om vad vi lämnar över till de som kommer efter oss.»

 

Stipendiat 2016


Julia Greek, möbelsnickare
2016 års stipendium tilldelades 26-åriga möbelsnickargesällen Julia Greek för ytterligare fördjupning och breddande av kunskaper inom snickeri genom gesällresor. Under sitt examensarbete vid Carl Malmstens Furniture Studies, Linköpings Universitet undersökte Julia olika tillverkningsmetoder för komplexa parkettläggningar och avlade även sitt gesällprov, där hon tillverkade en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig, för vilken hon fick betyget 5,0 och en stor silvermedalj.

Ur motiveringen
«Med sin tekniska och naturvetenskapliga bakgrund har hon i sitt examensarbete på ett föredömligt sätt förenat praktiskt kunnande med teoretiska insikter i ett arbete som syftar till att med utgångspunkt i traditionella tekniker utveckla rationella tillverkningsprocesser.»

 

Stipendiat 2014


Annie Johansson, textilkonstnär
2014 års stipendium tilldelades 28-åriga Annie Johansson för ytterligare fördjupning i kunskapen om textila materials egenskaper, tekniska möjligheter och konstnärliga uttryck. Hon tog sin masterexamen i textilkonst 2014 vid Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet.

Ur motiveringen
«I det textila materialet och med tuftningen som teknik skapar hon stora verk, som är både måleriska och skulpturala. Med stor kunskap om textila processer, material och metoder, rör hon sig mellan en intim och monumental skala. I centrum står hela tiden textilens grundvillkor; hur den faller och bygger, dess volym och struktur. Anni färgar sitt material i subtila nyanser och använder sig av tuftningstekniken på ett nyskapande sätt.»