Hantverkarna Stockholm och Företagarna."/>
Top Image

Styrelse

Styrelse

Styrelsen i Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse utses av Hantverkarna Stockholm och Företagarna.

Jan Pettersson

Ordförande

Stefan Fritzdorf

Vice ordförande

Pia Mills

Kassaförvaltare

Charlotte Wall

Ledamot

 

Anna-Carin Enwall

Ledamot