Top Image

Kriterier för ansökan

För att få söka Fabrikör J.L. Eklunds hantverksstipendium måste du uppfylla ett antal kriterier. Dessa är fastställda och tolkade utifrån stiftelsens stadgar. Stipendiet är framförallt för dig som är ung hantverkare och som vill få möjligheten att fördjupa dig i ditt hantverksyrke. Har du vad som krävs för att söka stipendiet?
Enligt dagens tolkning av stiftelsens stadgar beviljas stipendier enligt nedan!
  • För unga hantverkare, som under ansökningsåret fyller högst 35 år, med förkunskaper motsvarande tre års utbildning i yrket jämförbara med kraven för gesällprov, det vill säga minst två års teori och ett års praktik.
  • För förkovran, ytterligare utbildning i yrket eller komplettering av yrkeskunskaper.
  • För utbildning eller praktik som pågår i minst tre månader på heltid.
  • För högst ett år varefter ny ansökan fordras.
  • För utbildning som innebär en utveckling av något hantverksyrke.
  • Du är svensk medborgare som avser utöva ditt yrke i Sverige.

Tänk på det här innan du söker!

Innan du kan skicka in din ansökan behöver du ha några dokument i ordning som ska bifogas din ansökan!
  • Alla uppgifter i ansökan måste styrkas med intyg, betyg eller annan relevant handling. Om du bifogar rekommendationsbrev, tänk på att det bör vara kort och koncist.
  • Det gäller även medborgarskap, där du behöver skicka med ett personbevis som visar att du är svensk medborgare. Du kan ladda ner det från Skatteverkets hemsida.
  • Vi har inte möjlighet att behandla ofullständiga ansökningar.
  • Vi har heller inte möjlighet att hantera dokument på andra språk än svenska eller engelska.
Läs mer om Hantverksakademin