Kansli

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelses stipendier administreras av Hantverkarna Stockholm (Stockholms Hantverksförening). För kontakt gällande stiftelsens fastigheter hänvisas till AB Rådstornet.

Information om stiftelsen och stipendierna

För information om Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse och stiftelsens stipendier hänvisas till Stockholms Hantverksförening.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
c/o Stockholms Hantverksförening
Vasagatan 46
111 20 Stockholm


 

Kontaktuppgifter AB Rådstornet

AB Rådstornet
Sköldungagatan 4
114 27 Stockholm

Tel 08-545 660 90
Fax 08-661 05 10

Hemsida www.radstornet.se