Top Image

Om stipendiet

Om stipendiet

Stipendiet är för dig som är ung (35 år eller yngre) och redan har en hantverks- eller konsthantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverk- eller konsthantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning.
Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på skolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

För att söka Fabrikör J.L. Eklunds hantverksstipendium behöver du uppfylla ett antal kriterier. Dessa är fastställda och tolkade utifrån stiftelsens stadgar. Stipendiet är framförallt för dig som är ung hantverkare och som vill få möjligheten att fördjupa dig i ditt hantverksyrke. Har du vad som krävs för att söka stipendiet?

Kriterier för ansökan

Enligt dagens tolkning av stiftelsens stadgar beviljas stipendier enligt nedan!
  • För unga hantverkare, som under ansökningsåret fyller högst 35 år, med förkunskaper motsvarande tre års utbildning i yrket jämförbara med kraven för gesällprov, det vill säga minst två års teori och ett års praktik.
  • För förkovran, ytterligare utbildning i yrket eller komplettering av yrkeskunskaper.
  • För utbildning eller praktik som pågår i minst tre månader på heltid.
  • För högst ett år varefter ny ansökan fordras.
  • För utbildning som innebär en utveckling av något hantverksyrke.
  • Du är svensk medborgare som avser utöva ditt yrke i Sverige.

Tänk på det här innan du söker!

Innan du kan skicka in din ansökan behöver du ha några dokument i ordning som ska bifogas din ansökan!
  • Alla uppgifter i ansökan måste styrkas med intyg, betyg eller annan relevant handling. Om du bifogar rekommendationsbrev, tänk på att det bör vara kort och koncist.
  • Det gäller även medborgarskap, där du behöver skicka med ett personbevis som visar att du är svensk medborgare. Du kan ladda ner det från Skatteverkets hemsida.
  • Vi har inte möjlighet att behandla ofullständiga ansökningar.
  • Vi har heller inte möjlighet att hantera dokument på andra språk än svenska eller engelska.
Top Image

Vidareutbildning

På J.L. Eklunds tid var det vanligt att ungdomar tidigt började som lärlingar hos mästare eller på verkstadsskola. Efter ungefär fem år ledde lärlingsperioden till gesällbrev. Idag ser det annorlunda ut.
Läs mer

Bra länkar

Här har vi samlat länkar till olika utbildningar där många av våra stipendiater går eller har gått och andra bra länkar för dig som vill utvecklas inom hantverk eller konsthantverk.
Läs mer