Vidareutbildning inom hantverk och konsthantverk

 

På J.L. Eklunds tid var det vanligt att ungdomar tidigt började som lärlingar hos mästare eller på verkstadsskola. Efter ungefär fem år ledde lärlingsperioden till gesällbrev.

Idag ser det annorlunda ut. Efter nioårig grundskola fortsätter många att studera på treåriga yrkesutbildningar, där de teoretiska ämnena upptar en större del av studierna. Därför krävs det minst ett års yrkeserfarenhet efter avslutad utbildning för gesällkompetens. Men det behövs ytterligare fortbildning för att bli en skicklig hantverkare.


Skolorna är många - några exempel är Malmstens och Konstfack i Stockholm, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg och Steneby, Central Saint Martin's College of Art and Design i London och Danmarks Designhögskola i Köpenhamn.


En kvalificerad utbildning leder till eftersträvad yrkesskicklighet, något som enligt J.L. Eklund själv handlar om att "lära ett hantverks alla finesser, samt att alltjämt kunna frambringa den utsökta elegansen, hållfastheten och formen hos det framställda arbetet".