Det är ett fantastiskt privilegium - Annie B Johansson, tilldelad J.L.Eklunds Stora Hantverksstipendium.
Annie B Johansson

Det är ett fantastiskt privilegium - Annie B Johansson, tilldelad J.L.Eklunds Stora Hantverksstipendium.

08.12.2014
Annie B Johansson har gått fem år på HDK, linjen för textilkonst. Annie är den tredje stipendiaten som tilldelats J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium vars stipendiebelopp är 100 000 kr. I sitt examensarbete valde hon att arbeta med tuftning, den industriella teknik som vanligtvis används för att göra ryamattor idag.

"Det är ett fantastiskt privilegium att få ett så stort stipendium, som kan ge återverkningar på lång sikt, nu får jag möjlighet att gå på djupet och fortsätta förkovra mig. Jag kan resa och studera hur man arbetar på andra håll i världen, eller stanna hos en mentor och lära mig mer utan att behöva tänka på finansieringen, jag ser så många möjligheter.


Jag är övertygad om att den här typen av stipendium kan fungera som en sporre och vara en fantastisk källa till inspiration på området. Stipendiesumman är så stor att den kommer bidra till att höja statusen på konsthantverket och ge det en legitimitet och en seriositet som kan ge återverkan i samhället.


Kanske kan stipendiet också bidra till att sudda ut de gränser mellankonst, konsthantverk och hantverk som finns i de här kretsarna. Det finns många större stipendier att få inom konstområdet, därför känns det extra bra med ett hantverksstipendium av den här digniteten.


Allt fler människor förlorar kontakten med de material vi omger oss med i vårt stressiga samhälle. Jag unnar fler att få arbeta med sina händer, det ger en unik möjlighet att få kontakt med den verkliga tiden, man blir lugnare och tänker bättre. Det är min förhoppning att en betraktare ska kunna uppleva den omsorg jag lagt ner i mitt arbete som en närvaro i föremålen, att det går
att känna av personen bakom.


Hantverket och konsten är så viktiga som förmedlare och kontaktskapare mellan människor i vår tillvaro.’’ - Annie B Johansson


Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga
läromästare.