Miljonbelopp i stipendier till unga hantverkare (2)

Miljonbelopp i stipendier till unga hantverkare (2)

05.06.2014
Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse fick 64 unga hantverkare dela på 1.4 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna var drygt hälften elever vid Konstfack, HDK/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. Över 80 % av stipendiaterna var kvinnor.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. Målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut 42 miljoner kronor varav 20 miljoner sedan år 2000.


"Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse - yrkesskicklighetens främjare", kommenterar stiftelsens ordförande Robert Alderin.


För ytterligare information se www.jleklund.se


Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga
läromästare.
 

Pressmeddelande (pdf) >>