Miljonbelopp i stipendier till unga hantverkare (4)

Miljonbelopp i stipendier till unga hantverkare (4)

27.06.2017
Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 70 unga hantverkare dela på över 1,6 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 76 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 90 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut drygt 44,5 miljoner kronor varav över 28 miljoner sedan år 2000.

   
- Vi är stolta över att kunna hjälpa dessa lovande hantverkare i deras vidare förkovran, kommenterar stiftelsens ordförande Jan Pettersson.


För ytterligare information:

Jan Pettersson, ordförande Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se
Karin Berggren, stipendiehandläggare, tel. 08-442 78 48, e-post: karin.berggren@hantverkarna.se


Lista över samtliga stipendiater med yrkesinriktning samt bostads- och hemort (pdf) >>

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.