Miljonregn över unga hantverkare och konsthantverkare

Miljonregn över unga hantverkare och konsthantverkare

20.07.2021
45 stipendiater får dela på över 1,4 miljoner kronor när Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse delar ut årets stipendier. 80,5 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Textilkonstnärer, guldsmeder och snickare finns bland de 45 stipendiater som får dela på drygt 1,4 miljoner kronor som delas ut av Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse i årets stipendierunda.


Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig. Fabrikör J.L. Eklunds donation bottnade i en innerlig önskan att främja yrkesskickligheten i landet för att därigenom rädda så mycket som möjligt av den rådande hantverkskulturen till ”de unga förmågor, som ännu vilja lära ett hantverks alla finesser samt att alltjämt kunna frambringa den utsökta elegansen, hållfastheten och formen hos det framställda arbetet”.


Stipendiet riktar sig till unga som redan har en hantverks- eller konsthantverksutbildning och som vill förkovra sig i sitt hantverks- eller konsthantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Med hjälp av stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse kan de utveckla sin yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på skolor i Sverige eller utomlands och även praktik hos skickliga läromästare.

   
- Det är en fröjd att få ta del av alla stipendiaters ansökningar och kunna hjälpa dem att vinna mer kunskap och yrkesskicklighet, säger Jan Pettersson, ordförande för Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse.


Behovet av hantverkare, som genom kvalificerad fortbildning skaffat sig den yrkesskicklighet som krävs för att bli framgångsrik inom sitt yrke, har sedan stiftelsens tillkomst vuxit. Inte minst på senare år, när välståndsutvecklingen ökat med starkare köpkraft för fler i kombination med förnyat intresse för hållbarhet, kvalitet, form och för att vårda svenskt kulturarv.


Ett av kriterierna för att få stipendium från stiftelsen är att stipendiaten ska avse utöva sitt yrke i Sverige. Ett mycket framsynt kriterium av Fabrikör Eklund, tycker Jan Pettersson:

   
- Efterfrågan på riktigt och närproducerat kvalitetshantverk ökar i samhället. Det handlar inte bara om en önskan om att ha snygga saker, utan om en genuin vilja att konsumera hållbart. Köper du produkter eller tjänster av en riktig hantverkare är ofta inköpspriset högre, men priset utslaget på livslängden blir inte sällan avsevärt lägre – både för egna plånboken och för miljön.
 

Pressmeddelande inkl. lista över årets stipendiater (pdf) >>


Kontakt

För ytterligare information om stipendiet: Jan Pettersson, ordförande Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se


Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.