Stort Hantverksstipendium till ung textilkonstnär
Annie B Johansson

Stort Hantverksstipendium till ung textilkonstnär

04.11.2014
Ett stipendium på 100.000 kronor - Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium - delas ut i Stockholms stadshus på onsdag kväll den 5 november.

Stipendiet delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung konsthantverkare och går denna gång till 28-åriga Annie B. Johansson för ytterligare fördjupning i kunskapen om textila materials egenskaper, tekniska möjligheter och konstnärliga uttryck.


Annie B. Johansson tog sin masterexamen i textilkonst 2014 vid Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs Universitet. Inför nomineringen till stipendiet skrev adj. professorn Kari Steihaug: "I det textila materialet och med tuftningen som teknik skapar hon stora verk, som är både måleriska och skulpturala. Med stor kunskap om om textila processer, material och metoder,
ror hon sig mellan en intim och monumental skala. I centrum står hela tiden textilens grundvillkor; hur den faller och bygger, dess volym och struktur. Hon färgar sitt material i subtila nyanser och använder sig av tuftningstekniken på ett nyskapade sätt. - Jag känner inte till någon annan
som arbetar på ett liknande sätt."


Tidigare stipendiater är möbelsnickaren Magnus Dahlèn 2012 och konstsmeden Gustav Thane 2010.


Bakom stipendiet står 75-årsfirande Fabrikör J.L.Eklunds Hantverksstiftelse, som dessutom årligen delar ut stipendier till unga hantverkare - sedan starten 1939 totalt över 40 miljoner kronor, varav 23 miljoner bara sedan år 2000.
 

I samband med årets stipendieutdelning publicerar stiftelsen en skrift om verksamheten de första 75 åren.


Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet .Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga
läromästare.
 

Pressmeddelande (pdf) >>